فرآیند حل مسئله در درجه اول برای کمک به افراد از طریق شناسایی مشکلات و چالش‌ها، ایده پردازی روی راه حل‌های ممکن و سپس ارزیابی مناسب‌ترین‌ راه‌حل است.

بهترین راه حل‌ها همیشه بر اصلاح و تامل و تکرار استوارند.

حل مسئله که به شما اجازه می‌دهد تا چالش را به عنوان یک فرصت جدید ارزیابی کنید

مناسب‌ترین راه حل

مقرون به صرفه بودن
58%
محدودیت‌های زمانی
27%
راه حل، عقلانی
23%